czwartek, 24 grudnia 2015

Życzę wszystkim...

Chociaż śniegu brak, są święta i jest choinka.
Es gibt zwar keinen Schnee, jedoch gibt es sowieso Weihnachten und der Weihnachtsbaum.


A na mojej choince bombki, które dostałam od Małgosi (nadal nie założyła bloga).
Meinen Weinachtsbaum habe ich mit Weihnachtskugeln von Małgosia (weiterhin führt sie leider kein Blog) geschmückt. 


I janioły też od Małgosi.
Die Engel sind auch von Małgosia.

I świąteczny stół nakryty serwetą od Małgosi (jeszcze wiosną dostałam).
Mein festlicher Tisch ist mit der Häkeldecke von Małgosia gedeckt (ich habe die Decke noch im Frühling bekommen).  


A kiedy dziś rano okazało się, że zapomniałam kupić migdałów do szarego sosu, wystarczyło sięgnąć do... świątecznej paczuszki, która przyszła od Małgosi. Były tam!
Wenn es sich heute früh erwiesen hat, dass ich keine Mandeln (notwendige für eine Sauce!) zu Hause habe, konnte ich einfach... ins weihnachtliche  Päckchen von Małgosia greifen. Es gab Mandeln darin!

Życzę więc wszystkim wesołych świąt Bożego Narodzenia, mnóstwo zdrowia, pięknych prezentów i... takiej Małgosi jak moja - Bóg mi ją zesłał przez internet.
Ich wünsche allen also frohe und gesunde Weihnachten, schöne Geschenke und... solch eine Freundin, wie meine Małgosia, die mir lieber Gott über Internet geschenkt hat.

wtorek, 15 grudnia 2015

Dla odmiany :-) skarpetki

Kochanie moje zdecydowanie zażądało skarpetek grubych i z czystej wełny. Cóż było robić, wyciagnęłam wensleydale i ufarbowałam metodą prószoną, ale spieszyłam się tak bardzo, że nawet nie sfotografowałam po ludzku.
Mein Schatz erforderte entschieden von mir die dicken und rein wollenen Socken. Was sollte ich tun? Ich habe aus einem Karton Wensleydalekammzug gezogen und nach dieser Methode gefärbt. Ich habe es jedoch so eilig gehabt, daß ich keine guten Bilder gemacht habe. 

330 m/110 g

W singlu:
Als Singlegarn:


A to jedyne zdjęcia ufarbowanej czesanki:
Es sind die einzigen Bilder des gefärbten Kammzugs:Skarpetki powstały, rzecz jasna, błyskawicznie.
Die Socken sind, selbstverständlich, blitzschnell entstanden.


Ale były trochę jakby za cienkie jak na potrzeby mojego słoneczka. Sięgnęłam więc po gotową BFL.
Sie waren jedoch für meinen Schatz ein bißchen zu dünn. Ich griff also nach dem gekauften BFL-Garn.


A potem jeszcze, umęczona już wprawdzie dzierganiem skarpetek w męskim rozmiarze, zrobiłam jeszcze na życzenie młodego mężczyzny pstrokate resztkowce.
Dann, schon mit dem Männersockenstricken (die Damensocken sind viel kleiner) überfordert, habe ich jedoch auf Wunsch eines jungen Mannes bunt gescheckte Socken gestrickt.


Chyba bardziej pstrokate nie mogły być!
Bunter und gescheckter konnten sie nicht mehr sein!

A do kompletu na specjalne życzenie PT ze swojej najlepszej alpaki rose grey zrobiłam pięćdziesięciocentymetrowe rękawki (!).
Und dazu noch habe ich auf speziellen Wunsch meiner Schwiegermutter  aus meiner besten Rose-Grey-Alpakawolle fünfzig Zentimeter lange Ärmelchen (!) gestrickt.


I chwilowo mam dość drutów pończoszniczych!
Im Moment habe ich das Nadelspiel satt!

czwartek, 3 grudnia 2015

No to jeszcze jeden

Nie wiem, co mnie kiedyś skłoniło do zakupu 50 dużych guzików z kokosa. Chyba złe. Pod koniec października wpadłam jednak na pomysł, jak je spotrzebować. A przy okazji włóczkę, którą sprzędłam w sierpniu 2012. Wydawało mi się, że na sweter w żadnym razie nie wystarczy. A jednak...
Ich weiß nicht, was mich einst dazu bewegt hatte, die 50 großen Kokosknöpfe zu kaufen. Der Teufel vielleicht. Am Ende des Oktobers bin ich auf eine Idee gekommen, wie ich die Knöpfe nutzen kann. Und bei dieser Gelegenheit auch ein Garn, das ich noch im August 2012 gesponnen habe. Ich war fast sicher, daß es für einen Pulli nicht reicht. Und doch...


 Swoją drogą: jakim trzeba być baranem, żeby cudem za psie pieniądze w lumpku kupioną najlepszą lopi ufarbować i potraktować jak niedoprząd! Cóż, nie rodzi się człowiek z całą wiedzą tego świata.
Nebenbei bemerkt: man (frau) muss dumm wie Bohnenstroh sein, wenn man das zufällig und billig gekaufte beste Lopi färbt und als Vorgarn spinnt! Na ja, Menschen kommen zur Welt leider nicht gleich mit dem ganzen Weltwissen. 

A potem były już tylko skarpety-resztkowce.
Dann habe ich nur die Restesocken gestrickt.

Damskie:
Damensocken:
I męskie:
Und Männersocken:


Żadne już nie mieszkają u mnie. A to jeszcze nie koniec!
Keine von den Socken sind bei mir geblieben. Und es ist noch nicht alles!