wtorek, 25 listopada 2014

No, cóż...

Czasem jest tak, że się dostaje kłębek skarpetkowej włóczki gratis. I czasem się nie wie, co z tym fantem zrobić, tak wściekłe są w nim kolory. Nie da się tego przerobić solo, nie do noszenia. Co się wtedy robi? Dzierga się jeszcze bardziej kontarastowo!
Es ist manchmal so, daß man (frau) ein Knäuel von SoWo gratis bekommt. Und manchmal ist es so, daß man (frau) gar nicht weiß, was man (frau) daraus stricken soll, so grell sind die Farben. Es geht nicht, es allein zu verstricken. Was macht man (frau) dann? Man (frau) strickt noch kontrastreicher!


Wzór pochodzi z książki Charts for Color Knitting Alice Starmore.
Das Muster stammt aus dem Buch Charts for Color Knitting von Alice Starmore.


Jeśli człowiek chce wreszcie skończyć ten kłębek, nigdy mu się nie udaje. Po zrobieniu tych skarpetek miałam jeszcze mnóstwo włóczki.
Wenn man (frau) mit einem Knäuel Schluß machen will, gelingt es nie. Nach dem Paar Socken hatte ich noch sehr, sehr viel Garn.


No to wydziergałam jeszcze parę skarpetek, i to jeszcze bardziej kontrastowych (jeśli to w ogóle możliwe).
Dann habe ich noch ein Paar Socken gestrickt, und noch kontarstreicher (wenn es nur möglich ist).


Czy kłębek się skończył? O nie, jeszcze długo nie!
Ist das Knäuel zu Ende? Nein, noch lange nicht!


Co człowiek robi w tej sytuacji? Kupuje prawie dwa kilogramy resztek skarpetkowej włóczki! (Stugramowe kłębki? Nie ma mowy!).
Was macht man (frau) in dieser Situation? Man (frau) kauft fast zwei Kilo SoWo-Resten (Ein 100-Gramm-Knäuel? Keinesfalls!). 


Nigdy więcej kłębków bez końca!
Keine endlosen Knäuel mehr!

czwartek, 20 listopada 2014

Obłęd

Wyciagnęłam jakąś okropną ciapkatą włóczkę skarpetkową i poszłam szukać czegoś, czym można by ją podrasować. I znalazłam!
Ich habe eine wunderhäßliche, gesprenkelte Sockenwolle herausgezogen und dann einen ineressanten Zusatz dafür gesucht. Und ich habe gefunden!


Wrabiane wzorki podciagnęłam z Eisern od General Hogbuffer. I popadłam w absolutną fascynację. Podobają mi się wszystkie, dosłownie wszystkie projekty owego generała, który - niestety - choć z pewnością niemieckiej narodowości, pisze instrukcje po angielsku. Gdyby zechciał pisać po niemiecku, jak dla mnie byłby marszałkiem.
Die Einstrickmuster habe ich aus Eisern von General Hogbuffer geklaut. Und ich bin dabei mit allen, (wörtlich: allen) Projekten des Generals absolut fasziniert. Obwohl dieser General (ich bin fast sicher)  deutschsprachig ist, schreibt er (sie) die Anleitungen auf Englisch. Wenn er (sie) auf Deutsch schreiben wollte, wäre er (sie) für mich ein Marschall.

A ponieważ robienie skarpetek po kolei jest w istocie nudne, to ja teraz robię każdą po trochu, o tak:
Da das Sockenstricken (die zweite Socke konkret) im Grunde genommen langweilig ist, stricke ich jetzt die beiden Stück für Stück, so:


Nie, nie, nikt mnie nie namówi na robienie skarpet na drutach na żyłce!
Nein, niemand bringt mich dazu, die Socken mit den Rundstricknadeln zu stricken!


poniedziałek, 10 listopada 2014

Za ciosem!

Przyszedł czas na resztki z zeszłorocznych skarpetek z włóczek farbowanych roślinnością.
Es ist die Zeit gekommen, um die Reste aus den vorjährigen pflanzengefärbten Socken zu verstricken.


Wzorki pochodzą z Vellamo. Niestety, popełniłam bład, z jednej skarpetki uciekł mi cały rząd. Trudno. I tak je lubię.
Die Muster habe ich von Vellamo genommen. Ich habe leider einen Fehler begangen - eine ganze Reihe ausgelassen. Sowieso trage ich die Socken gern.


A teraz wywlekłam z zapasów tzw. włóczki brzydkie i próbuję z nich zrobić ładne skarpety.
Jetzt habe ich aus meinem Stash alle häßlichen Garne geschleppt und versuche daraus hübsche Socken zu stricken.