niedziela, 18 marca 2018

Nic nowego

Nadal robię skarpetki. Rozmaite.
Die Socken stricke ich weiterhin, verschiedene. 

"Butterflies are free" po mojemu, nawet kolorowa włóczka to moje BFL, dawno temu przędzione, bo dziś porządnej tęczy skarpetkowej w sklepie nie uświadczysz:
Hier die "Butterflies are free" auf meine Weise, sogar das bunte Garn habe ich einst selbst gefärbt und gesponnen, da man im Handel kein ähnliches nicht erwischt. 


Albo z fragmentami wzoru wyjętymi stąd  i z koszmarną włóczką Delight Dropsa - w całym motku nie było dwóch takich samych odcinków koloru. Delight jest tak nieustablizowany, że wciąż się skręca w robocie.
Darunter Socken mit  Musterfragmenten von hier und mit dem grässlichen Delight von Drops - in dem Knäuel wiederholt sich kein einziges Farbabschnitt und das Garn ist dazu überdreht. 


Nie wierzyłam, że kiedyś to napiszę, ale chyba powoli mam dość skarpetek.
Es ist schwer daran zu glauben, mir auch: ich habe allmählich genug von den Socken. 

Szyję sporo, i owszem, ale w ramach wiosennych porządków do piwnicy po Lalę nadal nie dotarłam, a próby zrobienia sobie zdjęcia kończą się tak:
Ich nähe zwar viel, jedoch in den Keller, um meine Lala zu bringen, habe ich weiterhin zu weit. Und wenn ich probiere mir selbst ein Foto zu knipsen, endet es so:


A porządki to ja sobie mogę robić, wiosenne i niewiosenne. Mam pomocnika, który robi, co może, by wszystko przywrócić do stanu poprzedniego: rozsypuje futro, macha ogonkiem po wszystkich półkach, a zaraz po zmianie pościeli sytuacja wygląda tak:
Und wenn es um Frühjahrsputz und überhaupt Saubermachen geht, sorgt mein treuer Helfer dafür, daß alles genau so, wie früher aussieht. Er hilft mit seinem Haar in großer Menge überall, mit seinem Schwanz auf den unteren Fächern, und nach dem Bettwäschewechseln sieht es so aus:


Wystarczy się odwrócić :-).
Es reicht, den Blick abzuwenden :-)

Do tego jeszcze ten nowy atak zimy. A już miałam w ogródku dwa przebiśniegi!
Und dazu noch wieder der Winter. Ich hatte schon im Garten zwei Schneeglöckchen gehabt :-(.


Tęsknię za wiosną!
Ich sehne mich nach dem Frühling!

niedziela, 4 marca 2018

Do kompletu

Miała być do kompletu do komina, ale PM stwierdził, że... za krótka. Cóż, czapka dla niego musi mieć czub. Symptomatyczne.
Die Mütze sollte eine Ergänzung des Kragenschals für meinen Mann sein, er sagte jedoch, daß sie... zu kurz ist. Für ihn muss jede Mütze einen Schopf haben. Symptomatisch.


A ja się tak starałam, żeby ją idealnie dopasować do jego głowy!
Ich habe mich so bemüht, daß die Mütze auf seinem Kopf perfekt sitzt!


Trudno, dorobię pompon i sama będę nosić.
Ich muss mich damit abfinden. Einen Pompon mache ich dazu und werde die Mütze selbst tragen. Hough!


Ponieważ nadal nie znalazłam czasu, by przynieść z piwnicy Lalę, "uszytków noszalnych" nie mam jak pokazać. Ale przy okazji powstają też "uszytki użytkowe". Na przykład komplety obrusów i obrusików,
Da ich weiterhin keine Zeit habe, in den Keller zu gehen und meine Styroporpuppe zu bringen, habe ich auch keine Möglichkeit die meisten meiner "Nähwerke" zu zeigen. Ich habe jedoch auch einige Haushaltssachen genäht, z.B. Tischdeckensets  


albo pokrowce na podusie do składanych krzesełek z Ikei, które zostały zakupione 13 lat temu jako "rozwiązanie tymczasowe". Bardzo dobrze się sprawdzają, i krzesełka, i podusie. Okazało się, że większe krzesełka w tym miejscu nie wejdą.
oder Kissenbezüge für meine Klappstühle aus Ikea, die ich vor 13 Jahren als "provisorische Lösung"gekauft habe. Sie betragen sich anständig, sowohl die Klappstühle, als auch die Kissenbezüge.

Czasem też pozwalam sobie na jakieś "robótki funeralne", jak ten oto wianuszek:
Manchmal nehme ich mir auch die Freiheit, irgendeine Trauerhandarbeit auszuführen, z.B. das Kränzchen:

I jak kania dżdżu czekam na moment, kiedy będę się mogła skupić na jakimś większym projekcie.
Und erwarte sehensüchtig die Zeit, wenn ich mich auf einem größeren Vorhaben konzentrieren könnte.