piątek, 30 stycznia 2015

Zamiast odwyku

Na przełomie roku uznałam, że czas iść na odwyk i zarzucić skarpetki. I wtedy okazało się, że oto moja teściowa potrzebuje dwóch par skarpetek do spania (najlepiej z angory!), bo poprzednie zjadł jej pies. A chwilę później okazało się, że pies zjadł również te do chodzenia, więc takich też potrzebuje. I żeby nie "gryzły". Z wizją psa zjadającego kolejne skarpetki przed oczami, zabrałam się do spełniania życzeń.
Um die Jahreswende habe ich beschlossen, daß es höchste Zeit ist, einen Strich unter die Socken zu ziehen. Und dann hat es sich erwiesen, daß meine Schwiegermutter zwei Paar Socken zum Schlafen braucht (am besten aus Angorawolle!), weil ihr Hund die alten Socken gefressen hat. Einige Tage später wollte sie noch ganz gewöhnliche, warme Socken, aus demselben Grund. Mit dem Bild eines Hundes, der Socken freßt, vor meinem inneren Auge, machte ich mich daran, die Socken zu stricken. Alle sollten rot sein und dürften keinesfalls kratzen.


Renifery na dwóch parach "do chodzenia" na wyraźne życzenie teściowej. Pochodzą z wzorów DROPSa.
Die Rentiere sind auf den "gewöhnlichen" Socken auf den Wunsch meiner Schwiegermutter. Ich habe sie aus den größeren Mustern von DROPS entnommen.
Trzecią parę, resztkowce, robiłam dla siebie, ale zrobiłam ciut za duże, a że zyskały akceptację, to zmieniły właściciela.
Das dritte Paar, die Restesocken, habe ich für mich gestrickt. Sie waren jedoch ein bißchen zu groß. Die Schwiegermutter hat sie akzeptiert und sie haben den Besitzer gewechselt.


I jeszcze dwie pary do łóżka.
Und noch zwei Paare zum Schlafen.

Wzór to Esther autorstwa Stephanie van der Linden. W czerwieni na zdjęciu, rzecz jasna, nic nie widać. Wydziergane z Cashmiry Alize (nie gryzie!).
Darunter Esther von Stephanie van der Linden. Im Rot auf dem Bild sieht man, es ist doch klar, gar nichts. Ich habe sie aus Cashmira von Alize gestrickt. 


I zwykłe zwyklaczki z warkoczykiem, puchate, z włóczki z angorą w nazwie, która nawet koło angory nie leżała.
Und ganz einfache Socken mit Zopf, flaumig, aus einem Garn mit Angora im Namen, das  neben Angorawolle sogar nie gelegen hat. 


Tymczasem dotarł do mnie kolejny transport skarpetkowych resztek, z którego już zaczęłam intensywnie korzystać.
Inzwischen habe ich die nächste Fracht von Sockenwolleresten bekommen. Ich habe schon begonnen, daraus intensiv zu stricken.


Warunków do odwyku od skarpetek zatem nie mam!
Ich habe also keine Möglichkeit, einen Strich unter die Socken zu ziehen!

piątek, 23 stycznia 2015

Zeszłoroczne "kolaże" z resztek

Mam coraz więcej skarpetkowych resztek. Szukałam więc sposobów, by powstały z nich po dwie skarpetki, które będą siostrzyczkami, ale nie bliźniaczkami. I właściwie pomysł, że można byłoby "materiał genetyczny" wprawdzie nie całkiem dowolnie, ale dość swobodnie "poprzestawiać", całkiem mi się podoba. Efekt może być taki.
Ich habe immer mehr Reste von Sockenwolle. Deshalb fiel mir im Dezember ein, daß die Socken doch Schwesterchen, aber nicht unbedingt Zwillingsschwester, sein könnten. Ich könnte also das "Erbmaterial" zwar nicht ganz willkürlich, doch einigermaßen frei "umstellen". Die Idee gefällt mir ganz gut. Man kann sie z. B. so verwirklichen:


Z kilku resztek, które w założeniu miałam wyrobić do końca.
Die Reste wollte ich bis zum Ende verstricken.


Na czubki palców przerabiałam resztkę z dwóch stron.
Die Sockenspitzen musste ich gleichzeitig von zwei Seiten stricken.


Na marginesie: dużo wygodniej robi mi się na Basixach niż na Symfoniach z KnitPro.
Am Rande: ich ziehe die Basixnadeln den Symphonienadeln von KnitPro vor.Cel osiągnięty! Resztek zostało parę metrów.
Mein Ziel habe ich erreicht. Es blieb mir nur einige Metern Garn.


Podobnie zrobiłam jeszcze dwie pary skarpetek.
Ähnlich habe ich noch zwei Paar Socken gestrickt.Z tego:
Daraus:


Sporo włóczki zostało.
Es ist mir ganz viel Garn geblieben.


I jeszcze takie:
Und noch ein Paar:


ze skarpetkowej włóczki ze streczem.
aus einer Sockenwolle (oder Baumwolle?) mit Stretch.


Wydawało mi się, że w zeszłym roku prawie nic nie zrobiłam. Ale wyszło mi, że jednak wydziergałam np. 27 par skarpet. Ba, byłam przekonana, że praktycznie w ogóle nie przędłam. Okazało się jednak, że sprzędłam ponad 3,5 kg wełny, co dało prawie 11 km gotowej włóczki. To znaczy: aż taka leniwa nie byłam. Uff!
Ich habe den Eindruck gehabt, daß ich im vorigen Jahr fast nichts gemacht habe. Es hat sich aber erwiesen, daß ich doch alles in allem27 Sockenpaare gestrickt habe. Ich war auch überzeugt, daß ich gar nicht gesponnen habe, und dennoch habe ich mehr als 3,5 kg Wolle (fast 11 km des fertigen Zwirns) versponnen. Das heißt: so faul, wie ich gedacht habe, bin ich nicht. Uff!